skenování a retušování fotek

Jak objednat?

Oprava a retušování

Základní schéma pro objednání renovace fotek / diapozitivů je následující:

  1. Předání fotek
  2. Definice užití opravených fotek
  3. Zaslání předpokládané ceny opravy
  4. Samotná oprava a renovace
  5. Zaslání náhledových dat ke schválení, odsouhlasení výsledku
  6. Platba a následné zpětné předání dokumentů

1. Předání fotek

K samotnému předání dokumetů - fotek, diapozitivů, kinofilmu, může dojít několika způsoby.

A. Zaslat poštou na adresu: Michal Regal, Na Náhonu 57, Beroun, 266 01

Při tomto způsobu předání doporučuji zasílané fotografie zabezpečit proti případnému poškození ze strany přepravce. Např. fotografie vložit mezi dva kartony a přelepit páskou. Tento balíček následně vložit a zaslat v bublinkové obálce. Tím by se mělo riziko případného poškození výrazně snížit. Mimo jiné, tímto způsobem balím a zasílám zpět fotografie z již hotových objednávek.

B. Osobně v grafickém studiu BESR na adrese: Na Stezce 1328/7, Praha 10, Vršovice

Následné předání mezi mnou a studiem BESR probíhá zpravidla každé pondělí, respektive každé úterý.

C. Osobně v Berouně, případně v okolí Berouna - tento způsob předání prosím vždy předem telefonicky domluvit, děkuji

2. Způsob užití opravených fotek

Před samotnou cenovou nabídkou je nutné si vyjasnit co s opravenými a retušovanými fotografiemi chcete dělat. Zda mají sloužit jen pro účely digitální archivace, nebo zda mají být použity pro následný tisk. Při požadavku na následný tisk je především nutné sdělit požadovanou velikost finálního tisku. Zda bude kopie stejně veliká jako originál, nebo větší? Pokud větší tak o kolik? Do formátu A4 (velikost 210 x 297mm) nebo do formátu A3 (velikost 297 x 420 mm) nebo ještě větší než A3?

Všechny tyto informace jsou velice důležité pro cenovou nabídku, respektive pro relevantní odhad času stráveného nad opravou fotografie. Fotografie je teoreticky možné naskenovat tak, aby byly zvětšeny několikanásobně, ale je třeba si uvědomit, že při zvětšení fotografie se také zvětšují všechny vady a nedostatky na fotografii. Tzn. že při tisku na malý formát (např. velikost 9x13 cm) se některé vady "zrtatí" - lepé řečeno nejsou lidským okem viditelné a nemusí se tedy opravovat úplně vše. Jen by to zbytečně prodražovalo opravu. Naopak u požadavku vysokého rozlišení pro tisk velkého formátu se zviditelní i malé vady originální předlohy, a v důsledku toho je potřeba více času k jejich vyretušování. Tím se logicky oprava zdražuje.

Proto je vždy důležité pečlivě zvážit následné využití renovovaných fotografií tak, aby částka, kterou investujete do jejich digitalizace a následné retuše, byla úměrná jejich následnému využití.

3. Zaslání předpokládané ceny opravy

Teprve po předání (možnosti vidět vady fotografie) a vyjasnění k čemu mají opravené fotografie sloužit, Vám mohu zaslat cenovou nabídku za opravu a retušování fotek.

Hrubý odhad ceny si můžete udělat sami zařazením dané fotografie do jedné ze tří orientačních skupin v ceníku.

4. Samotná oprava a renovace

Po vzájemném odsouhlasení ceny za zakázku začíná samotná oprava a renovace.

5. Zaslání náhledových dat ke schválení

Před samotným dokončením zakázky dochází k zaslání náhledových dat k odsouhlasení. Tato data jsou opatřena vodoznakem.

6. Platba a následné zpětné předání dokumentů

Po odsouhlasení výsledku jsou originální dokumenty zaslány zpět (předány, dle domluvy) s opravenými daty na CD, alternativně zaslané např. přes uschovna.cz. Platba probíhá buď předem na bankovní účet nebo v případě zaslání poštou na dobírku. Poslední možností je platba v hotovosti při vyzvednutí ve studiu BESR.

Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad - faktura bez DPH (nejsem plátcem DPH).

Pokud Vás k těmto bodům napadají jakokoliv dotazy, neváhejte a zeptejte se.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde